1

Varför finns Simplyfire?

Simplyfires affärsidé är att genom samlade inköp från väl etablerade företag inom brandskydd, säkerhet och närliggande affärsområden möjliggöra för små och medelstora företag att ta del av de rabatter som större inköp innebär. Vidare är ändamålet att genom samarbetspartners konkurrensutsätta enskilda och återkommande uppdrag för att kunna erbjuda slutkund bästa möjliga erbjudande.

2

Vad innebär klassningen på brandsläckarna?

Klass A – Glödbrand. Brand i fibrösa material såsom trä papper och textil.

Klass B – Vätskebrand. Brand i brännbara vätskor såsom bensin eller olja.

Klass C – Gasbrand. Brand i exempelvis gasol.

Klass D – Metallbrand. Brand i material såsom aluminium och magnesium.

Klass F – Fettbrand. Brand i fett och matolja.

Därtill finns släckare som har specifika användningsområden, exempelvis Lithiumsläckare för batteribränder.

3

Får vi alltid samma släckare när vi handlar från Simplyfire?

Alla våra brandsläckare är klassade enligt europeisk standard, SS-EN3. Genom att vi löpande konkurrensutsätter våra leverantörer medför det att vi levererar olika fabrikat. Ni får alltid en produkt med minst den klassning och de funktioner som presenteras i produktbeskrivningen.

4

Hur väljer vi rätt brandsläckare till vår verksamhet?

I brandskyddsdokumentationen för din verksamhet framgår det vilka specifika krav som du som fastighetsägare eller nyttjanderättshavare måste efterleva. Behöver ni hjälp med att tolka kravställningen kan ni vända er till vår kundtjänst.

Olika släckmedel är olika effektiva mot olika typer av bränder. 

Vatten (vattendimma). En vattensläckare skapar genom sitt munstycke vattendimma som bekämpar elden. Vatten har lägre effekt än en pulversläckare i motsvarande storlek men har fördelen att den inte smutsar ner och saneringen blir därmed mindre omfattande. Vattensläckaren kan placeras i de flesta miljöer utan förhöjda eller specifika risker. Har effekt på A, B och F-bränder.

Vatten med tillsats. Har en hög effekt på A-bränder. Kan med fördel placeras i utrymmen med fibrösa material som enda förhöjda risk.

Pulver. En pulversläckare är effektiv mot A, B och C-bränder. Lätt att använda. Smutsar ner vid användning och sanering krävs.

Koldioxid (Kolsyra). Lämplig för bränder i vätskor och gaser, så kallade B-bränder. Används främst för teknisk utrustning så som elektrisk utrustning eller maskiner där en ren släckning utan rester är betydelsefull. 

Litium. Litiumsläckare är speciellt framtagna för att släcka batteribränder. Placeras exempelvis i garage, cykelförråd eller vid förvaring av batteriprodukter.

Vätska för fettbrand. Fettbrandsläckare används främst i restaurangkök eller på andra platser där en förhöjd risk för brand i olja och fett förekommer.

Skum. Skumsläckare släcker bränder i fibrösa material och vätskor, A och B-bränder. 

5

Hur många släckare bör jag ha?

Brandsläckare är ett förstahandsredskap och dess effektivitet är beroende av att insatsen utförs i ett tidigt skede av brandtillbudet. Det är därför viktigt att släckare är lätta att hitta och att det finns kunskap om hur man använder brandsläckaren. Följande punkter är riktlinjer vid beslut om antal släckare och lämplig placering. Typ av verksamhet, lokalerna komplexitet och specifika förhöjda risker för brand ska även tas med i beslutsunderlaget.

 • Det ska aldrig vara mer än 25 meter till närmsta brandsläckare, mindre avstånd i komplexa miljöer, exempelvis många dörrar
 • Minst en brandsläckare ska placeras på varje våningsplan
 • Brandsläckare bör placeras vid varje nödutgång
 • Vid förhöjda brandrisker ska en brandsläckare placeras intill brandrisken
 • I vissa fall kan det vara bättre att välja två mindre än en stor brandsläckare
 • Släckaren ska placeras väl synlig, lätt åtkomlig och vara utmärkt med brandsläckarskylt och typskylt, alltså vilken typ av släckmedel den innehåller
 • Från varje plats i en arbetslokal eller offentlig miljö ska en brandsläckare eller en skylt som informerar om var närmsta brandsläckare finns synas
 • Brandsläckaren ska vara upphängd på vägg, i vissa fall kan den placeras i stativ anpassade för ändamålet
 • Brandsläckaren ska hängas på en höjd som möjliggör en snabb och lätt användning
 • Där det finns risk för att brandsläckaren utsätts för skadegörelse eller annan yttre påverkan kan den skyddas genom att placeras i ett brandsläckarskåp - There should never be more than 25 meters to the nearest fire extinguisher, less distance in complex environments, such as many doors.
  - At least one fire extinguisher should be placed on each floor.
  - Fire extinguishers should be placed at each emergency exit.
  - In case of elevated fire risks, a fire extinguisher should be placed next to the fire risk.
  - In some cases it may be better to choose two smaller fire extinguishers rather than one large one.
  - The extinguisher should be clearly visible, easily accessible and marked with a fire extinguisher plate and a nameplate indicating the type of extinguishing agent it contains.
  - A fire extinguisher or a sign indicating the location of the nearest fire extinguisher should be visible from every location in a workplace or public area.
  - The fire extinguisher must be hung on a wall, in some cases it can be placed in a suitable stand.
  - The fire extinguisher should be hung at a height that allows for quick and easy use.

- Where there is a risk of damage to the fire extinguisher or other external influences, it can be protected by placing it in a fire extinguisher cabinet.

6

Vilken typ av företag vänder ni er mot?

Våra kunder är små och mellanstora företag och organisationer i alla branscher. 

7

Behöver vi ha ett avtal för att handla hos er?

Som kund behöver man inte ha ett avtal för att handla hos Simplyfire. Alla våra kunder får  redan från första beställningen, oavsett storlek, ta del av fördelarna med att vi samlar inköpen och konkurrensutsätter våra leverantörer.

8

Hur gör man med gamla släckare, batterier och lysrör ur miljösynpunkt?

Brandsläckare har en livslängd på mellan 5 och 10 år beroende på vilken typ av släckmedel den innehåller. Detta gäller kommersiella och offentliga lokaler, samma släckare kan därför med fördel placeras exempelvis i hemmet, sommarstugan eller i båten efter denna tidsperiod. Brandsläckare, batterier och lysrör som tas ur bruk ska lämnas in på en återvinningscentral som tar hand om avfallet på rätt sätt.

9

Kan vi handla produkter hos er fast vi har en annan serviceleverantör av brandskyddet?

Ja.

10

Vad är skillnaden mellan en brandsläckare i detaljhandeln och en brandsläckare för professionellt bruk?

Det som skiljer en brandsläckare som rekommenderas för privatpersoner jämfört med företag är vilken klassning släckaren har, att den följer branschorganisationers krav på utseende och handhavande, att delar är utbytbara, att det finns reservdelar, det finns en möjlighet att fylla på eller byta ut släckmedel i befintliga flaskor samt att det finns olika typer av retursystem som bättre tar vara på brandsläckare som inte längre är i bruk.

11

Vad behöver vi för brandskydd i våra lokaler?

Under fliken brandskyddsexempel har vi presenterat ett antal exempel för olika typer av verksamheter som underlättar för er att ta fram ett underlag på vilket brandskydd ni behöver för er verksamhet. Där finns även råd om årlig service och vanliga fallgropar för att ni ska undvika att göra misstag som både är kostsamma och försvagar brandskyddet.

12

Kan Simplyfire rådgöra om vilket brandskydd vi behöver i våra lokaler?

Om ni inte kan hitta information om vilket brandskydd ni behöver på vår hemsida är ni välkomna att kontakta oss genom någon av våra kontaktvägar.

13

Kan Simplyfire rekommendera brandskyddsföretag som utför årlig service av brandskyddet?

Om ni som kund hos oss önskar råd om vilket företag ni kan vända er till och vilken typ av tjänster ni bör efterfråga hjälper vi givetvis till med det. Vi kan även vara behjälpliga med att bedöma offerter och avtalsförslag för att ni som kund ska få ett konkurrenskraftigt pris.

14

Vilka olika betallösningar finns?

Hos Simplyfire kan ni betala med kort eller med faktura genom Klarna.

15

Vilka regler gäller för årlig kontroll av vårt brandskydd?

I motsats till vad många företag i branschen förmedlar finns det ingen lag, förordning eller rekommendation att alla delar av ert brandskydd årligen måste kontrolleras av utomstående part.

Säkerställ att ert brandskydd årligen kontrolleras av utbildade personer. Om ni inte genomför det i egen regi kan vi förmedla en kontakt i ert geografiska område.

16

Tillkommer det frakt vid beställning?

Frakt inom Sverige ingår i samtliga beställningar, oavsett storlek.

17

Har ni andra produkter än det ni säljer på hemsidan?

Ja, de produkter vi har i vår webbshop är vårt standardsortiment och det vi säljer mest av.

Har ni andra behov är ni välkomna att göra en förfrågan via kontaktformuläret, e-post eller samtal till kundtjänst så gör vi vad vi kan för att hjälpa er på bästa sätt.