Grundläggande brand, teori, distans, 2 h, upp till 20 deltagare, 4900 kr

Grundläggande brand, teori och praktik, 3 h, i lokal som beställare tillhandahåller, upp till 20 deltagare, 7900 kr

Hjärt och lungräddning (HLR), teori och praktik, 2 h, i lokal som beställare tillhandahåller, upp till 12 deltagare, 6900 kr

Första hjälpen inklusive HLR, teori och praktik, 4 h, i lokal som beställare tillhandahåller, upp till 12 deltagare, 9900 kr

Utrymningsövning med övningsledare och observatör, inklusive rökeffekt och hantering av brandlarm, 7900 kr

Utrymningsgenomgång (ersätter utrymningsövning på ej komplexa arbetsplatser med få anställda), upp till 12 deltagare, 3900 kr

Utrymningsledare (i samband med utrymningsövning), 2 h, i lokal som beställare tillhandahåller, upp till 4 deltagare, 1900 kr

Fallskyddsutbildning, teori och praktik, 4 h, i lokal som beställare tillhandahåller, upp till 8 deltagare, 9900 kr

 

Moms tillkommer