Tillsammans med våra leverantörer kan vi erbjuda ett flertal lösningar för webbaserat SBA (systematiskt brandskyddsarbete). Kontakta oss för en dialog kring vilken lösning som passar er verksamhet bäst.

 

Implementering av webbaserat SBA, 4900 kr per fastighet / lokal (engångskostnad)

Licenskostnad för webbaserat SBA, 4900 kr per fastighet / lokal och år

Revision av det systematiska brandskyddsarbetet, 3900 kr per fastighet / lokal och år