Låt oss vara realistiska. Sannolikt kommer det aldrig ske en större olycka eller en brand på er arbetsplats. Brandsläckarna kommer aldrig användas, ljudet från brandlarmet kommer bara kännas igen från olika typer av övningar och utrymningsskyltarna kommer ni knappt lägga märke till. 

Men den dagen olyckan är framme ska arbetsplatsen enligt lag ha förberett sig på att minska olyckans omfattning och begränsa skadeverkningar. 

Detta uppnås genom att kontinuerligt ha med brandskydd och riskhantering på agendan, så kallat SBA, Systematiskt Brandskyddsarbete. I SBA ingår att installera korrekt utrustning, att säkerställa handhavande och rutiner genom utbildning och genom egenkontroller för att säkerställa att ovanstående fungerar och efterlevs.

 

Vårt namn är en lek med ord som beskriver vad vi står för och vad vi vill uppnå.

Simplify - Förenkla - Vi gör det enklare för er att överblicka och utföra ert brandskyddsarbete

Amplify - Förstärka - Vi stöttar er i att stärka er motståndskraft mot olyckor och eventuella skadeverkningar

Fire - Brand - Vi verkar främst inom riskhantering kopplat till det systematiska säkerhetsarbete ni bedriver